Bài 1 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?a) Số đo của cung trong phụ thuộc vào bán kính của nób) Độ dài của cung tròn tỉ lệ với số đo của cung trònc) Độ dài của cung tròn tỉ lệ với bán kính của nód)...

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

  a) Số đo của cung trong phụ thuộc vào bán kính của nó

  b) Độ dài của cung tròn tỉ lệ với số đo của cung tròn

  c) Độ dài của cung tròn tỉ lệ với bán kính của nó

  d) Nếu Ou, Ov là hai tia đối nhau thì số đo góc lượng giác (Ou; Ov) là (2k + 1)π, k∈Z.

  Đáp án

  a) Sai

  b) Đúng

  c) Đúng

  d) Đúng