Bài 1 trang 25 SGK Toán 4


  Đề bàiViết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 1 phút =... giây                             2 phút =... giây                           60 giây =... phút             ...

  Đề bài

  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 1 phút =… giây                             2 phút =… giây                       

      60 giây =… phút                           7 phút =… giây

      \(\frac{1}{3}\) phút =… giây                           1 phút 8 giây =… giây

   b) 1 thế kỉ =…năm                           5 thế kỉ =…năm                       

       100 năm =…..thế kỉ                     9 thế kỉ =….năm                      

       \(\frac{1}{2}\) thế kỉ =…năm                           \(\frac{1}{5}\) thế kỉ =….năm

  Lời giải chi tiết

  a) 1 phút = 60 giây                           2 phút = 120 giây                       

      60 giây = 1 phút                           7 phút = 420 giây

      \(\frac{1}{3}\) phút = 20 giây                          1 phút 8 giây = 68 giây

  b) 1 thế kỉ = 100 năm                        5 thế kỉ =500 năm                       

       100 năm = 1 thế kỉ                       9 thế kỉ = 900 năm                       

      \(\frac{1}{2}\) thế kỉ = 50 năm                         \(\frac{1}{5}\) thế kỉ = 20 năm