Bài 1 trang 3 SGK Toán 4


  Đề bàia) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số: b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000;..;...;...; 41 000;... Lời giải chi tiếta) b) 36000; 37000; 38000; 39000; 40000; 41000; 42000.

  Đề bài

  a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

   Bài 1 trang 3 SGK Toán 4

  b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000;..;…;…; 41 000;… 

  Lời giải chi tiết

  a) 

  Bài 1 trang 3 SGK Toán 4

  b) 36000; 37000; 38000; 39000; 40000; 41000; 42000.