Bài 1 trang 33 SGK Toán 4


  Đề bàiBiểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:Dựa vào biểu đồ trên hãy điền  Đ (đúng )hoặc S (sai) vào ô trống:a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.b) Tuần...

  Đề bài

  Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:

  Bài 1 trang 33 SGK Toán 4

  Dựa vào biểu đồ trên hãy điền  Đ (đúng )hoặc S (sai) vào ô trống:

  a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.

  b) Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải.

  c) Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.

  d) Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn  tuần 1 là 100m.

  e) Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn  tuần 2 là 100m.

  Lời giải chi tiết

  a) S                   b) Đ                     c) S

  d) Đ                   e) S