Bài 1 trang 4 SGK Toán 4


  Đề bàiTính nhẩm:7000 + 2000                              16000: 2   9000 - 3000                               8000 x 38000: 2              ...

  Đề bài

  Tính nhẩm:

  7000 + 2000                              16000: 2   

  9000 – 3000                               8000 x 3

  8000: 2                                    11000 x 3

  3000 x 2                                    49000: 7

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1 trang 4 SGK Toán 4

  Học sinh có thể nhẩm như sau:

  7 nghìn + 2 nghìn = 9 nghìn

  Và ghi kết quả: 7000 + 2000 = 9000

  Nhẩm tương tự với các câu còn lại.

  Lời giải chi tiết

  Học sinh có thể nhẩm như sau:

  7 nghìn + 2 nghìn = 9 nghìn

  Và ghi kết quả: 7000 + 2000 = 9000

  Nhẩm tương tự  ta được kết quả như sau:

  7000 + 2000 = 9000                              16000: 2  = 8000        

  9000 – 3000  = 6000                              8000 x 3   = 24000

  8000: 2        = 4000                             11000 x 3  = 33000

  3000 x 2       = 6000                              49000: 7  = 7000