Bài 1 trang 57 SGK Sinh học 8


  Đề bàiHãy điền chú thích thay cho các số 1, 2, 3 để chỉ các thành phần cấu tạo của tim vào hình bên (sơ đồ cấu tạo trong của tim). Lời giải chi tiết1. tĩnh mạch chủ trên ; 2. tâm nhĩ phải ; 3. van động mạch chủ ;...

  Đề bài

  Hãy điền chú thích thay cho các số 1, 2, 3 để chỉ các thành phần cấu tạo của tim vào hình bên (sơ đồ cấu tạo trong của tim). 

  Bài 1 trang 57 SGK Sinh học 8

  Lời giải chi tiết

  1. tĩnh mạch chủ trên ;

  2. tâm nhĩ phải ;

  3. van động mạch chủ ;

  4. van nhĩ – thất ;

  5. tĩnh mạch chủ dưới ;

  6. động mạch chủ ;

  7. động mạch phổi ;

  8. tĩnh mạch phổi ;

  9. tâm nhĩ trái ;

  10. tâm thất trái ;

  11. vách liên thất.