Bài 1 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


  Đề bàiTìm các giá trị của m để hàm số bậc nhất \(y = \left( {m - 2} \right)x + 1\) là hàm số đồng biến.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\,\) đồng biến trên R khi \(a > 0\)Hàm số bậc...

  Đề bài

  Tìm các giá trị của m để hàm số bậc nhất \(y = \left( {m – 2} \right)x + 1\) là hàm số đồng biến.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

  Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\,\) đồng biến trên R khi \(a > 0\)

  Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\,\) nghịch biến trên R khi \(a < 0\)

  Lời giải chi tiết

  Hàm số bậc nhất \(y = \left( {m – 2} \right)x + 1\) đồng biến trên R khi \(m – 2 > 0 \Leftrightarrow m > 2\)

  Vậy với \(m > 2\) thì hàm số đã cho đồng biến.