Bài 1 trang 67 SGK Sinh học 8


    Đề bàiHô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?Lời giải chi tiếtHô hấp cung cấp \(O_2\) cho tế bào để tham vào các phản ứng tạo ATP cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể, đồng thời loại \(CO_2\)...

    Đề bài

    Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?

    Lời giải chi tiết

    Hô hấp cung cấp \(O_2\) cho tế bào để tham vào các phản ứng tạo ATP cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể, đồng thời loại \(CO_2\) ra khỏi cơ thể