Bài 1 trang 78 SGK Toán 4


  Đề bàiTính giá trị biểu thức:a) 50: (2 x 5);               b) 72: (9 x 8);               c) 28: (7 x 2).Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể...

  Đề bài

  Tính giá trị biểu thức:

  a) 50: (2 x 5);               

  b) 72: (9 x 8);               

  c) 28: (7 x 2).

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1 trang 78 SGK Toán 4

  Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

  a: (b x c) = (a: b): c = (a: c): b

  Lời giải chi tiết

  a) 50: (2 x 5) = 50: 10 = 5 

      50: (2 x 5) = 50: 2: 5 = 25: 5 = 5

      50: (2 x 5) = 50: 5: 2 = 10: 2 = 5

  b) 72: (9 x 8) = 72: 72 = 1

      72: (9 x 8) = 72: 9: 8= 8:8 = 1

      72: (9 x 8) = 72: 8: 9 = 9: 9 = 1

  c) 28: (7 x 2)= 28: 14 = 2

      28: (7 x 2) = 28: 7: 2 = 4: 2 = 2

      28: (7 x 2) = 28: 2: 7 = 14: 7 = 2.

  Bài tập cùng chuyên mục