Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 8


  Đề bàiCác chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.Lời giải chi tiếtCác chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau:- Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học:+ Các chất hữu cơ:...

  Đề bài

  Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

  Lời giải chi tiết

  Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau:

  – Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học:

  + Các chất hữu cơ: gluxit, lipit; prôtêin ; vitamin, axit nuclêic.

  + Các chất vô cơ: muối khoáng, nước.

  – Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa:

  + Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: gluxit, lipit, prôtêin axit nuclêic.

  + Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin, muối khoáng, nước.