Bài 1 trang 85 SGK Toán 3


  Đề bàiTrong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?Lời giải chi tiết+ Hình \(EGHI\) là hình vuông+ Hình \(ABCD\) và hình \(MNPQ\) không phải là hình vuông.

  Đề bài

  Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

  Bài 1 trang 85 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  + Hình \(EGHI\) là hình vuông

  + Hình \(ABCD\) và hình \(MNPQ\) không phải là hình vuông.

  Bài tập cùng chuyên mục