Bài 1 trang 92 SGK Toán 3


  Đề bàiViết (theo mẫu)a) Mẫu:HàngNghìnTrămChụcĐơn vị100010001000100010010010101014231Viết số \(4321\). Đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt.b)HàngNghìnTrămChụcĐơn vị100010001000 1001001001001010101011     Lời giải chi tiết  Hàng NghìnTrămChụcĐơn vị 100010001000 1001001001001010101011 3442 Viết số: \(3442\). Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai.

  Đề bài

  Viết (theo mẫu)

  a) Mẫu:

  Hàng

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  1000

  1000

  1000

  1000

  100

  100

  10

  10

  10

  1

  4

  2

  3

  1

  Viết số \(4321\). Đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt.

  b)

  Hàng

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  1000

  1000

  1000

   

  100

  100

  100

  100

  10

  10

  10

  10

  1

  1

   

   

   

   

   

  Lời giải chi tiết

   

  Hàng

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  1000

  1000

  1000

   

  100

  100

  100

  100

  10

  10

  10

  10

  1

  1

  3

  4

  4

  2

  Viết số: \(3442\). Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai.

  Bài tập cùng chuyên mục