Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật


Đề bàiNêu các đặc điếm của lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước của rễ.Lời giải chi tiếtĐặc điểm cấu tạo và sinh lí của tế bào lông hút liên quan đến sự hút nước là:-   Thành...
Đề bàiTrình bày hai hiện tượng thể hiện áp suất rễ và vai trò của nó.Lời giải chi tiếtNước từ đất vào lông hút rồi vào mạch gỗ của rễ theo cơ chế thẩm thấu, tức là từ nơi có...
Đề bàiTrình bày con đường vận chuyển nước ở thân.Lời giải chi tiếtNước được vận chuyển ở thân chủ yếu bằng một con đường qua mạch gỗ. Tuy nhiên, nước cũng có thể vận chuyển theo chiều từ trên xuống ở...
Đề bàiTại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp và ở những cây thân thảo?Lời giải chi tiếtSở dĩ hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi và cây thảo là...
Đề bàiHãy nêu vị trí và vai trò của vòng đai caspari?Lời giải chi tiếtVòng đai Caspari nằm ở tế bào nội bì có vai trò điều chỉnh lượng nước và kiểm tra các chất khoáng hòa tan trong nước...
Đề bàiNơi cuối cùng nước và chất khoáng hòa tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ:A. Khí khổng.B. Tế bào nội bì.C. Tế bào lông hút.D. Tế bào biểu bì.E. Tế bào nhu mô vỏ.Lời giải chi...