Bài 1. Tứ giác


1. Định nghĩa:Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.2. Tứ giác lồi:Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm...
Đề bàiTrong các tứ giác ở hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác? Lời giải chi tiếta) tứ giác luôn nằm trong một...
Đề bàiQuan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống: a) Hai đỉnh kề nhau: A và B, …Hai đỉnh đối nhau: A và C, …b) Đường chéo (đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau): AC, …c)...
Đề bàiTìm x ở hình 5, hình 6:Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Áp dụng định lý: Tổng các góc của một tứ giác bằng \(360^0.\)Lời giải chi tiếtÁp dụng: Tổng bốn góc trong 1 tứ giác bằng 3600Ta có:Ở...
Đề bàiGóc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác.a) Tính các góc ngoài của tứ giác ở hình 7a.b) Tính tổng các góc ngoài của tứ giác ở hình 7b (tại mỗi...
Đề bàiTa gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD, CB = CD là hình "cái diều"a) Chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD.b) Tính \(\widehat B;\widehat D\) biết rằng \(\widehat A = {100^0};\widehat C...
Đề bài Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình 9, hình 10 vào vở.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng cách vẽ tam giác.Lời giải chi tiết* Cách vẽ...
Đề bàiĐố em tìm thấy vị trí của "kho báu" trên hình 11, biết rằng kho báu nằm tại giao điểm các đường chéo của tứ giác ABCD, trong đó các đỉnh của tứ giác có tọa độ như sau:...