Bài 1. Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản


Dựa vào hình 1:a, Tô màu vàng vào phần châu Á.b, Ghi tên các châu lục, các đại dương tiếp giáp với châu Á.c, Ghi dấu cộng (+) vào vị trí điểm cực Bắc, cực Nam châu Á và điền nội...
Dựa vào hình 2 dưới đây: Em hãy:Ghi tên các dãy núi chính, các sơn nguyên chính và các đồng bằng lớn của châu Á lên lược đồTrả lờia, - Các dãy núi chính (từ Bắc xuống Nam): Xta-nô-vôi, La-blô-nô-vôí, Xai-an,...
3. Quan sát hình 1.2 tr 5 SGK, hầy hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các loại khoáng sản chính ở châu Á và vùng phân bố của chúng. Trả lời: