Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất


Dựa vào hình 1-1 hãy cho biết:- Hệ Mặt Trời có mấy hành tinh, kể tên các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời -  Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh theo thứ...
Dựa vào hình 1-3, hãy cho biết: Vì sao ta thấy đường chân trời khác nhau phụ thuộc vào chỗ đứng nhìn cao hay thấp.Trả lời: Do Trái Đất hình cầu nên sự uốn cong bề mặt của nó đã ngăn...
Dựa vào hình 1-2, hãy cho biết: Vì sao ban đầu chỉ nhìn thấy một phần cánh buồm, sau đó thấy toàn bộ cánh buồm và cuối cùng là thấy được cả thân con thuyền. Trả lời: Vì ban đầu, thuyền nằm...
Dựa vào các hình vẽ 1-4 và 1-5, hãy cho biết:- Các nửa vòng tròn chạy dọc nối liền 2 cực là đường gì.- Đường kinh tuyến gốc có số độ là bao nhiêu. Đi qua thành phố nào.- Đối...
Dựa vào các hình 1-6 và 1-7, hãy cho biết:- Các vòng tròn chạy ngang nhỏ dần về 2 cực là đường gì.- Vĩ tuyến gốc có số độ là bao nhiêu. Chiều dài của vĩ tuyến gốc so với...
- Những đường kinh tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Đông và bán cầu Tây.- Vĩ tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Trả lời: - Đường kinh tuyến chia quả Địa...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là sai.Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyếna)   đi qua đài thiên văn Grin-uýt.b)   đi qua ngoại ô thành phố Luân Đôn.c)    đối diện với kinh tuyến 180°.d)  ...
Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là sai.Vĩ tuyến gốc làa)   vòng tròn chia quả Địa Cầu thành hai nửa cầu Bắc và Namễb)   vòng tròn chia quả Địa Cầu thành nửa cầu Đông và nửa...
Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng.Các đường vĩ tuyến trên quả Địa Cầu làa)   các đường vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau.b)   các đường vòng tròn chạy dọc có độ dài...
Hãy cho biết:- Các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không.- Ngồi sao lớn tự phát ra ánh sáng được gọi là gì.- Theo đúng nghĩa khoa học, một số hành tinh được gọi là sao có đúng...
Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.a) Trái Đất có dạng hình tròn.Đúng                  Sai                   b)   Đường kinh tuyến là một vòng tròn...
Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là saiềVĩ thuyến là: a) những vòng tròn chạy ngang vuông góc với các đường kinh tuyến.b) những vòng tròn chạy ngang gần bằng nhau, trong đó có đường...