Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất – Tập bản …


Đề bàiQuan sát quả Địa cầu và hình 1, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...):- Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường...........- Đừng kinh tuyến...
Đề bàiĐiền tiếp vào chỗ chấm (...): nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây vào hình 2 cho đúng.Lời giải chi tiết
Đề bàiDựa vào hình 1 em hãy cho biết châu nào có cả đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đi qua................Lời giải chi tiếtChâu lục có cả đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đi qua là châu...
Đề bàiĐánh dầu × vào ô trống ý em cho là đúng nhấtDựa vào kinh tuyến gốc ta có thể biết được:☐ Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180o☐ Các kinh tuyến bên phải kinh tuyến...
Đề bàiĐánh dầu × vào ô trống ý em cho là đúng nhấtVòng tròn vĩ tuyến lớn nhất là:☐ Đường xích đạo.☐ Vĩ tuyến 0o.☐ Vĩ tuyến gốc.☐ Tất cả các ý trên.Lời giải chi tiếtVòng tròn vĩ tuyến lớn nhất...