Bài 1. Việt Nam – Đất nước chúng ta


Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:☐ Lào, Thái Lan, Cam – pu – chia.☐ Trung Quốc, Lào, Thái Lan.☐ Lào, Trung Quốc, Cam – pu – chia.☐ Trung...
Quan sát hình 1 trang 66 trong SGK, hãy viết tên các đảo và quần đảo của nước ta (theo hướng từ bắc xuống nam) vào các ô trống sau:Trả lời:
Điền từ ngữ vào chỗ trống (….) cho phù hợp.Đất nước ta vừa có đất liền vừa có ………, đảo và quần đảo. Phần đất liền hẹp ngang, chạy dài theo chiều …….., với đường bờ biển cong như hình...
Quan sát bảng số liệu trang 68 trong SGK, hãy trả lời các câu hỏi sau:a) Diện tích của nước ta là bao nhiêu?b) Diện tích nước ta đứng hàng thứ mấy so với các nước trong bảng?Trả lời:a) Diện...