Bài 10. Amino axit


Lý thuyết về amino axit.Kiến thức trọng tâm- Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.- Tên gọi: tên axit cacboxylic tương ứng + amino + số hoặc chữ cái...
Đề bàiỨng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau?A. 3;B. 4;C. 5;D. 6.Lời giải chi tiếtĐáp án C
Đề bàiCó ba chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2.Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây?A. NaOH;B. HCl;C. CH3OH/HCl;D. Quỳ tím.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Amino axit có số...
Đề bàiα-Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,45%, 7,86%, 15,73%, còn lại là oxi và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định...
Đề bàiViết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với:NaOH; H2SO4; CH3OH có mặt khí HCl bão hòa.Lời giải chi tiết
Đề bàiViết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:a) Axit 7-aminoheptanoic;b) Axit 10-aminođecanoic.Lời giải chi tiết
Đề bàiEste A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2,...