Bài 10. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập


Những hình ảnh dưới đây liên quan đến một địa danh và nhân vật lịch sử đặc biệt của dân tộc ta trong những ngày tháng 8 – 1945Hãy cho biết:- Ngôi nhà này thuộc phố nào ở Hà Nội?-...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập nhằm:☐ Tuyên bố Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.☐ Tuyên bố sự chấm dứt của triều đại phong kiến nhà Nguyễn.☐ Tuyên...
Chi tiết nào trong bài thể hiện tình cảm chan hòa giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân trong buổi lễ tuyên bố độc lập?Trả lời:  Khi đọc được nửa chừng bản “Tuyên ngôn Độc lập”, Bác dừng...
Chép lại lời kết thúc của bản Tuyên ngôn Độc lập:Lời kết thúc như vậy thể hiện điều gì?Trả lời:  - Lời kết thúc của bản Tuyên ngôn Độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc...
Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ trong buổi lễ tuyên bố độc lậpTrả lời:Nhân dịp quốc khánh mùng 2-9, em đã có cơ hội được xem video Bác Hồ đọc bản Tuyên...
Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp:Trả lời:
Em hãy sưu tầm một số câu thơ của Tố Hữu nói lên cảm xúc về ngày lễ tuyên bố độc lập:Trả lời:  Sáng mồng hai tháng chín  Tố Hữu Hôm nay sáng mồng hai tháng chín Thủ đô hoa...