Bài 10. Các nước Tây Âu


Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), nhiều nước Tây Âu bị phát xít chiếm đóng và tàn phá rất nặng nề.Năm 1944, sản xuất công nghiệp của nước Pháp giảm 38%, nông nghiệp giảm 60% so...
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhất là từ năm 1950 khi nền kinh tế các nước Tây Âu được khôi phục, một xu hướng ngày càng nổi bật là sự liên kết kinh tế giữa các nước trong...
Đề bàiNhững nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945 là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 40, 41, 42 để trả lời.Lời giải chi tiếtSau...
Đề bàiHãy xác định trên bản đồ châu Âu sáu nước đầu tiên của EU.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa trên bản đồ và những kiến thức địa lý để xác địnhLời giải chi tiết
Đề bàiHãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 42, 43 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiVì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa trên những kiến thức đã học để trả lời.Lời giải chi tiếtCác nước Tây Âu có xu hướng liên kết...