Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa …


1. Nguồn gốc và đặc điểmCũng như cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII-XIX, cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật ngày nay diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu...
Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học- công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nhất là từ sau Chiến tranh lạnh, trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa.Xét...
Đề bàiHãy nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 66-68 để trả...
Đề bàiVì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 70 để giải thích. Lời giải chi...
Đề bàiXu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên lĩnh vực nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 69 để trả lời.Lời giải chi tiếtToàn cầu hóa có 4 biểu hiện chủ yếu...
Đề bàiHãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 66 và liên hệ với Cách mạng khoa học...