Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THỂ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THỂ KỈ XX


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là A. Liên Xô.                      ...
Hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về những nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.Vấn đề thống kêNội dung chủ yếuNguồn gốc Đặc điểm Tác động Trả lời:Vấn đề thống kêNội dung chủ yếuNguồn gốc-  Do...
Tại sao nói: Trong cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp?Trả lời:– Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay là...
Bản chất của toàn cầu hoá là gì? Hãy nêu những biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó. - Toàn cầu hoá là- Biểu hiện- Tác độngTrả lời:a. Toàn cầu hoá làToàn cầu hóa là quá...