Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất


Dựa vào hình 10, hãy cho biết:- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp. Kể tên và nêu độ dày của từng lớp?- Trạng thái từng lớp như thế nào (rắn chắc, quánh, dẻo, lỏng..). Lớp nào...
Hãy cho biết: ở chỗ tiếp xúc giữa 2 địa mảng khi nào hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương, khi nào hình thành núi.Trả lời:- Nếu hai mảng địa hình tách xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của...
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.Vỏ Trái Đất chỉ chiếm có 1% khối lượng của Trái Đất nhưng lại rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại của các thành phần...
Quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:-    Địa mảng nào tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây.-    Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.-    Về phía Đông,...
Dựa vào trạng thái cấu tạo bên trong của Trái Đất và sự vận động tự quay của Trái Đất. Hãy giải thích vì sao Trái Đất hình khối cầu lại có 2 đầu hơi dẹt (bán kính ở Xích...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Nếu hai địa mảng tách xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng vật chất dưới sâu sẽ trào lên hình thành núi, đồng thời ở đó cũng sinh ra hiện tượng núi...