Bài 10: Cấu tạo bên trong của trái đất


Đề bàiDựa vào hình 26 SGK và bảng ở trang 32, hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất.LớpĐộ dàyTrạng tháiNhiệt độLớp vỏ Trái ĐấtTừ 5km đến 70 kmRắn chắcCàng xuống sâu, nhiệt độ càng cao,...
Đề bài Dựa vào hình 27 SGK, hãy nêu sổ lượng các địa mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó là những địa mảng nào?Lời giải chi tiết Vỏ Trái Đất có 7 địa mảng chính, đó là các địa mảng:...
Đề bàiHãy quan sát hình 27 và chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng.Lời giải chi tiết
Đề bàiCấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp.Lời giải chi tiết-    Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm ba lớp: lớp ngoài cùng là vỏ Trái Đất, ở giữa là...
Đề bàiHãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người.Lời giải chi tiếtLớp vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi các loại...
Đề bàiHãy dùng compa vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái Đất và điền tên: lõi, lớp trung gian, lớp vỏ (dùng compa vẽ hai vòng tròn đồng tâm: vòng đầu có bán kính 2 cm, tượng trưng cho lõi Trái...