Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ


Cấu tạo miền hút gồm hai phần chính:Vỏ gồm biểu bì có nhiêu lông hút. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan. Phía trong là thịt vỏ có...
Đề bàiThảo luận:- Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần?- Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?Quan sát hình H.10.2 và H7.4, rút ra nhận...
Đề bàiChỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng?Lời giải chi tiết   Lát cắt ngang qua miễn hút của rễ cây     A. Sơ đồ chung     B. Cấu tạo chi tiết một...
Đề bàiHãy đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng của câu sau:Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì:  ▭ Gồm hai phần: vỏ và trụ giữa.  ▭ Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các...
Đề bàiCó phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Vì  sao?Lời giải chi tiếtTất cả các rễ cây đều có miền hút. Vì đây là khu vực giúp rễ cây hấp thụ nước và muối khoáng....