Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn


a) Điền vào ô trống trong bảng sau (S là diện tích hình tròn bán kính R).R0123451020S        b) Vẽ đồ thị biểu diễn diện tích hình tròn theo bán kính của nó.c) Diện tích hình tròn có tỉ lệ thuận với...
a) Điền vào ô trống trong bảng sau (S là diện tích hình quạt n0).Cung n004590180360S     b) Vẽ đồ thị biểu diễn diện tích hình quạt theo n0.c) Diện tích hình quạt có tỉ lệ thuận với số đo độ của...
Tính diện tích hình tròn biết chu vi của nó là C.GiảiGọi bán kính của hình tròn là R, diện tích là S.Ta có: C = \(2\pi R \Rightarrow R = {C \over {2\pi }}\)\(S = \pi {R^2} = \pi.{\left(...
So sánh diện tích hình gạch sọc và hình để trắng trong trong hình 10:GiảiHình để trắng là nửa hình tròn có đường kính 4 cm nên bán kính bằng 2 cm có diện tích:\({S_1} = {1 \over 2}\pi {.2^2}...
a) Vẽ đường xoắn (h.11) xuất phát từ một hình vuông cạnh 1cm. Nói cách vẽ.b) Tính diện tích hình gạch sọc.Giảia) Hình vuông ABCD có cạnh 1 cm- Vẽ cung  đường tròn tâm A bán kính 1 cm ta...
Một chiếc bàn hình tròn được ghép bởi hai nửa hình tròn đường kính 1,2m. Người ta muốn nới rộng một bàn bằng cách ghép thêm (vào giữa) một mặt hình chữ nhật có một kích thước là 1,2m (h.12).Hỏia)...
Cho đường trong (O; R). Chia đường tròn này thành ba cung có số đo tỉ lệ với 3, 4 và 5 rồi tính diện tích các hình quạt tròn được tạo thành.GiảiGọi số đo độ của 3 cung theo...
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R) có \(\widehat C = {45^0}\).a) Tính diện tích hình quạt tròn AOB (ứng với cung nhỏ AB)b) Tính diện tích hình viên phân AmB (ứng với cung nhỏ AB)Giảia) \(\widehat...
Câu 10.1 trang 113 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2Tính diện tích của hình được giới hạn bởi các đường cong, biết OA = OB = R > 0 (h.bs.7).GiảiHình đó gồm nửa hình tròn bán kính 5R,...
Trong một tam giác đều ABC (h.13), vẽ những cung tròn đi qua tâm của tam giác và từng cặp đỉnh của nó. Cho biết cạnh tam giác bằng a, tính diện tích hình hoa thị gạch sọc. GiảiDiện tích hình...
Cho tam giác ABC vuông ở A và đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB. Biết BH = 2cm và HC = 6cm. Tính:a) Diện tích hình tròn (O).b) Tổng diện tích hai hình viên phân...