Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn


1. Công thức tính diện tích hình tròn.Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức                                  \(S = π....
Đề bàiHãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:Hình tròn bán kính R (ứng với cung 360o) có diện tích là ….Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 1o có diện tích...
Đề bàiTính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông cạnh là \(4cm\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Công thức tính diện tích hình tròn bán kính \(R\) là: \(S=\pi R^2.\)Lời giải chi tiếtHình tròn nội tiếp một...
Đề bàiChân một đống cát trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi là \(12 m\). Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích bao nhiêu mét vuông?Phương pháp giải - Xem chi tiết+)...
Đề bàiTính diện tích một hình quạt tròn có bán kính \(6cm\), số đo cung là \(36^0.\)Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Công thức tính diện tích cung tròn \(n^0\) của đường tròn bán kình \(R\) là: \(S = \frac{{\pi...
Đề bàiMột vườn cỏ hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = 40m\), \(AD = 30m\)Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn \(A, B\). Có hai cách buộc:- Mỗi dây thừng dài \(20m\).- Một dây thừng dài...
Đề bài Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:a) Bán kính tăng gấp đôi?b) Bán kính tăng gấp ba?c) Bán kính tăng \(k\) lần \((k>1)\)?Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Diện tích hình tròn bán kính...
Đề bàiĐiền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Độ dài đường tròn bán kính \(R\) là: \(C=2\pi R.\)+) Độ dài cung tròn \(n^0\)...
Đề bàia) Vẽ hình 62 (tạo bởi các cung tròn) với \(HI = 10cm\) và \(HO = 2cm\). Nêu cách vẽ.b) Tính diện tích hình \(HOABINH\) (miền gạch sọc)c) Chứng tỏ rằng hình tròn đường kính \(NA\) có cùng diện...
Đề bàia) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh \(C\) của tam giác đều \(ABC\) cạnh \(1 cm\). Nêu cách vẽ (h.63).b) Tính diện tích miền gạch sọc.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Sử...
Đề bàiHình viên phân là hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và dây căng cung ấy. Hãy tính diện tích hình viên phân \(AmB\), biết góc ở tâm \(\widehat {AOB} = {60^0}\) và bán kính đường tròn là \(5,1...
Đề bài Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65).a) Tính diện tích \(S\) của hình vành khăn theo \({R_1}\) và \({R_2}\) (giả sử \({R_1}>{R_2}\)).b) Tính diện tích hình vành khăn khi \({R_1} = 10,5 cm\), \({R_2} =...
Đề bàiLấy cạnh \(BC\) của một tam giác đều làm đường kính, vẽ một nửa đường tròn về cùng một phía với tam giác ấy đối với đường thẳng \(BC\). Cho biết cạnh \(BC = a\), hãy tính diện tích...
Đề bàiTính diện tích hình tròn nội tiếp một tam giác đều có cạnh là a.Lời giải chi tiếtGọi AH là đường cao.Ta đã biết: Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác đều trùng với trọng tâm tam giác.Ta...
Đề bàiTính theo a diện tích hình tròn (O).a) Biết độ dài cạnh của hình vuông nội tiếp đường tròn (O) là a.b) Biết độ dài cạnh của tam giác đều nội tiếp của đường tròn (O) là a.Lời giải...
Đề bàiHình viên phân là phần hình tròn bao gồm giữa một cung và dây trước cung ấy. Hãy tính diện tích hình viên phân AmB theo R. Biết góc ở tâm \(\widehat {AOB} = 120^\circ \) và bán kính hình...
Đề bàiCho ∆ABC đều cạnh A, trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A, vẽ nửa đường tròn đường kính BC. Hãy tính diện tích phần hình tròn nằm ngoài ở miền ngoài của tam giác.Lời giải chi tiếtGọi...
Đề bàiCho hình tròn (O; R) hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Dựng cung tròn tâm A bán kính AC. Tính diện tích hình quạt ACD và hình “ trăng khuyết” ( tô đậm).Lời giải chi...