Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á


Ghi tên các biển, các vịnh biển, các nước, các khu vực tiếp giáp với khu vực Nam ÁTrả lời:phía tây bắc Nam Á giáp với Áp-ga-ni-xtan ; phía đông bắc giáp với Trung Quốc.
Quan sát hình 10.1. Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á, tr 33 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây Trả lời: BaitapSachgiaokhoa.com
Dựa vào hình 3.1 Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK và vốn hiểu biết, hoàn thành sơ đồ theo yêu cầu dưới đây.Trả lời:BaitapSachgiaokhoa.com