Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á


Đề bàiDựa vào lược đồ bên, kết hợp với các kiến thức đã học, em hãy hoàn thiện các câu dưới đây để xác định vị trí địa lí của khu vực Nam Á:Nằm giữa các vĩ tuyến từ...đến...Chí tuyến...
Đề bàiDựa vào lược đồ bên, kết hợp với nội dung SGK, em hãy:- Nêu tên các dạng địa hình chính của khu vực Nam Á:+ Các dãy núi: ……………………+ Sơn nguyên: ……………………+ Đồng bằng: ……………………- Điền vào bẳng dưới đây các...
Đề bàiQuan sát kỹ các hình 10.3 và 10.4 trong SGK, em hãy cho biết:- Hình 10.3 biểu hiện cảnh quan gì ………- Trong hoang mạc, con người đi lại và chuyên chở hàng hóa bằng phương tiện gì. Tại...