Bài 10: Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ


10.1.Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điệnA. đặt liên tiếp cạnh nhau.B. với các cực được nối liên tiếp với nhau.C. mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện...
Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là E1 = 3V; r1 = 0,6Ω; E2 = 1,5V; r2 = 0,4Ω được mắc với điện trở R = 4 Ω. Thành mạch điện kín có sơ đồ...
10.3. Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằngA. suất điện động lớn nhất trong số suất điện động của các nguồn điện có trong bộ.B. trung bình cộng các suất điện động của các nguồn có trong bộ.C....
Hai nguồn điện có cùng suất điện động E và điện trở trong r được mắc thành bộ nguồn và được mắc với điện trở R = 11 Ω như sơ đồ Hình 10.4.Trong trường hợp Hình 10.4a thì dòng...
Hai nguồn điện có suất điện động như nhau E1 = E2 = 2V và có điện trở trong tương ứng là r1 = 0,4 Ω và r2 = 0,2 Ω được mắc với điện trở R thành mạch điện...
Một bộ nguồn gồm 20 acquy giống nhau, mỗi acquy có suất điện động E0 = 2 V và điện trở trong r0 = 0,1 Ω, được mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng. Điện trở R = 2 Ω...
Có n nguồn điện như nhau có cùng suất điện động E và điện trở trong r. Hoặc mắc nối tiếp hoặc mắc song song tất cả các nguồn này thành bộ nguồn rồi mắc điện trở R như sơ...
Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là E1 = 4 V ; r1 = 2 Ω và E2 = 3 V ; r2 = 3 Ω được mắc với biến trở R thành...