Bài 10. Dòng điện không đổi. Nguồn điện


Nêu các tác dụng của dòng điện mà em đã biết. Nêu ví dụ minh họa cho mỗi tác dụng.GiảiDòng điện có các tác dụng nhiệt (bếp điện, bàn ủi...).Tác dụng hoá (mạ điện, đúc điện...)Tác dụng từ (nam châm nhân...
Nối hai đầu bóng đèn dây tóc vào hai cực của một pin. - Chiều và cường độ dòng điện chạy qua đèn có thay đổi theo thời gian không?- Cho biết trong 4 s có 1 điện lượng 2C chạy...
Hãy nêu quy tắc dùng ampe kế.GiảiAmpe kế được mắc nối tiếp vào đoạn mạch, điện trở ampe kế rất nhỏ không đáng kể, số chỉ cùa ampe kế cho ta biết cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch \({U_{AB}}...
 Trình bày cách xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế.GiảiTa mắc mạch như hình vẽ: Vôn kế (V) và ampe kế (A) được mắc vào mạch, số chỉ (V) cho biết UAB, số chỉ...
Viết công thức tính điện trở của một đoạn dây dẫn đồng tính có dạng hình trụ tiết diện S chiều dài l, làm bằng vật liệu có điện trở suất \(\rho \) và chỉ ra đơn vị của các...
 Chọn phương án đúng.Bốn đồ thị a, b, c, d ở Hình 10.4 diễn tả sự phụ thuộc của đại lượng trên trục tung theo đại lượng trên trục hoành. (Các) trường hợp trong đó vật dẫn tuân theo định...
Chọn phương án đúng.Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng choA. Khả năng tích điện cho hai cực của nó.B. Khả năng dự trữ điện tích của nguồn điệnC. Khả năng thực hiện công của nguồn...
Tính số êlectron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng 15 Cu-lông dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây.GiảiTính số êlectron đi qua tiết diện thẳng của một...