Bài 10. Hóa trị – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8


Đề bàiHãy quan sát mô hình phân tử các chất hình (1.36) và dựa vào quy ước trên để hoàn thành bảng sau:  Công thức hóa học Số nguyên tử H Hóa trị của các nguyên tốkhác H trong hợp chấtHCl  H2O  NH3  CH4   Lời giải chi...
Đề bàiHãy quan sát mô hình phân tử các chất hình 1.37 và hoàn thành bảng sau: Công thức hóa họcHóa trị của các nguyên tốNa2O CaO CO2 Hãy xác định hóa trị của các nhóm nguyên tử của các chất trong bảng dưới...
Đề bàiTừ cách xác định hóa trị của nguyên tố, ta có thể xác định hóa trị của một nhóm nguyên tử như thế nào?Lời giải chi tiếtTừ cách xác định hóa trị của nguyên tố, ta có thể xác...
Đề bàiHãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong hợp chất sau:a) HI, CaH2, NH3, CH4.b) Fe2O3, Na2O, MgO, Cr2O3, CO2Lời giải chi tiếta) HIGọi b là hóa trị của nguyên tố ICông thức hóa học: \(\mathop H\limits^I...
Đề bàiHãy xác định hóa trị của các nguyên tố:a) Lưu huỳnh trong các hợp chất: H2S, SO2­.b) Nitơ trong các hợp chất sau: NH3, NO, NO2, N2O5Lời giải chi tiếta) H2SGọi b là hóa trị của nguyên tố SCông...
Đề bàiHãy xác định hóa trị:a) Nguyên tố Fe trong hợp chất FeSO4, biết nhóm SO4 có hóa trị II.b) Nhóm nguyên tử (CO3) trong hợp chất CaCO3 biết Ca có hóa trị II.Lời giải chi tiếta) Gọi a là...
Đề bàiTrong các chất có công thức hóa học sau, công thức nào đúng, công thức nào sai. Nếu sai, hãy viết lại cho đúng: CO, C2O, KO, Na2O, FeO, CaSO4, AlSO4, P2O5, NaCO3.Lời giải chi tiếtCác công thức đúng...
Đề bàiLập công thức hóa học của các nguyên tố sau với hiđro:a) S(II)                  b) N(III)                     c) C(IV)           ...
Đề bàiLập công thức hóa học của nguyên tố sau với oxi:a) K(I)               b) Ba(II)            c) Al(III)d) Si(IV)            e) P(V)               g) S(VI).Lời giải chi tiếta) Công thức hóa học...
Đề bàiLập công thức hóa học của các hợp chất với lưu huỳnh (II) của các nguyên tố sau:a) Na(I)             b) Hg(II)                c) Fe(II)Lời giải chi tiếta) Công thức hóa học giữa Na và S có dạng: \(\mathop {N{a_x}}\limits^I \mathop...
Đề bàiLập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi 1 nguyên tố và nhóm nguyên tử:a) Fe (III) và (OH) (I)                   d) K (I) và PO4  (III)b) Ca (II)...