Bài 10: Hoạt động của cơ


Đề bàiCông của cơ là gì? Công của cơ được sử dụng vào mục đích nào Lời giải chi tiết  - Khi cơ co tạo một lực tác động vào vật, làm vật di chuyển, tức là sinh ra một công. ...
Đề bàiHãy giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơLời giải chi tiết* Mỏi cơ:Mỏi cơ là hiện tượng cơ giảm dần và dẫn đến không còn khả năng phàn ứng với những kích thích môi trường mà trước đó...
Đề bàiNêu những biện pháp để tăng cường khả năng làm việc của các biện pháp chống mỏi cơ.Lời giải chi tiếtBiện pháp để tăng cường khả năng làm việc cùa cơ và chống mỏi cơ:- Để năng suất lao...
Đề bàiHằng ngày lập thể dục buổi sáng đều đặn và dành 30 phút buổi chiều để tham gia thể thao. Chú ý đừng vui chơi quá sức, ảnh hưởng đến lao động và học tập. Hãy theo dõi sự...
I. Công cơKhi cơ co tạo một lực tác động vào vật, làm vật di chuyển, tức là sinh ra một công.Công cơ được sử dụng vào các thao tác vận động và lao động.- Nếu có một lực F...
Đề bàiHãy chọn từ thích hợp trong khung và điền vào chỗ trống trong các câu sau:- Khi cơ.......... tạo ra một lực.- Cầu thủ đá bóng tác động một.................vào một bóng. - Kéo gầu nước, tay ta tác động một.....................vào...
Đề bài- Làm thí nghiệm như hình 10.- Khi khối lượng quả cân thay đổi, nhận thấy biên độ co cơ ngón tay cũng thay đổi.- Hãy tính công co cơ (g/cm) và điền vào ô trống bảng 10. Bảng 10....
Đề bài- Khi bị mỏi cơ cần làm gì để cơ hết mỏi?- Trong lao động cần có những biện pháp gì để cho cơ lâu mỏi và có năng suất lao động cao?Lời giải chi tiết- Khi mỏi cơ...
Đề bài- Khả năng co cơ phụ thuộc vào những yếu tố nào?- Những hoạt động nào được coi là sự luyện tập cơ?- Luyện tập thường xuyên có tác dụng như thế nào dến các hệ cơ quan trong...