Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)


I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế1. Chính sách kinh tế mớiNăm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn. Nền...
II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiênSau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ...
Đề bàiChính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk trang 53 và bảng thống kê (sgk trang 54) để suy luận trả lời. Lời giải...
Đề bàiViệc thành lập Liên Bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử trang 55 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết* Trong nước:- Thể hiện tinh thần...
Đề bàiQua bảng thống kê trang 57, hãy nêu nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào bảng thống kê (sgk trang 57) để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiNêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 56-58 để trả lời.Lời giải chi tiếtQua 2 kế hoạch 5 năm...
Đề bàiLiên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922 - 1933.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 58 để trả lời.Lời giải chi tiếtTrong...
Đề bàiNêu những nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 53, 54 để trả lời.Lời giải chi tiếtChính sách kinh tế mới (NEP) do Lê-nin...
Đề bàiTrình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 56-58 để trả lời.Lời giải chi tiếtQua 2...
Đề bàiQua lược đồ Liên Xô năm 1940, hãy xác định vị trí, tên gọi các nước cộng hòa trong Liên bang Xô viết.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 56 để trả lời.Lời...