Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét


Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là:A. trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của nướcB. trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trong lượng riêng của nướcC. lực đẩy...
Một cục nước đá được thả nổi trong một cốc đựng nước. Chứng minh rằng khi nước đá tan hết thì mực nước trong cốc không thay đổiGiải:Gọi Pd là trọng lượng của cục đá khi chưa tan, V1 là thể tích...
Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,2N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng lớn gấp bao...
Một quả cầu bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng 1,458N. Hỏi phải khoét bớt lõi quả cầu một thể tích bằng bao nhiêu hàn kín lại, để khi thả vào nước quả cầu nằm lơ lửng trong...
Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vàoA. trọng lượng riêng của chất lỏng và của vật.B. trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị ~it chiếm chỗ.C. trọng lượng riêng và thể tích của vật.D....
 Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước (H.10.1). Lực Ác-si-mét tác dụng lên quả cầu nào là lớn nhất?A. Quả 3, vì nó ở sâu nhấtB. Quả 2, vì nó lớn nhất,C. Quả 1, vì nó nhỏ nhất.D. Bằng nhau...
Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là đồng, sắt, nhôm, có lượng bằng nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong nước thì lực đẩy nước tác dụng vào vật nào là lớn nhất, bé nhất?Giải:Ba vật làm bằng...
Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là sắt, nhôm, sứ, có hình khác nhau nhưng thể tích bằng nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong thì lực đẩy của nước tác dụng vào ba vật có khác nhau...
Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Ác-si-mét dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước, trong rượu, miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau, thì lực đẩy Ac-si-mét có thay...
Một thỏi nhôm và một thỏi đồng có trọng lượng như nhau. Treo thỏi nhôm và đồng vào hai phía của một cân treo. Để cân thăng bằng nhúng ngập cả hai thỏi đồng thời vào hai bình đựng nước....
 Lực đẩy Ác-si-mét có thể tác dụng lên vật nào dưới đây?A. Vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng.B. Vật lơ lửng trong chất lỏngC. Vật nổi trên mặt chất lỏng           D. Cả ba trường hợp trênGiải=> Chọn D
Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì:A. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó càng tăng, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăngB. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó...
Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là...