Bài 10. Lực đẩy Ác – si – mét


1. Tác dụng của chất lỏng  lên vật nhúng chìm trong nó: một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đó đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng...
Đề bàiTreo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P (H.10.2a). Nhúng vật nặng chìm trong nước, lực kế chỉ giá trị P1 (H.10.2b) P1 <  P chứng tỏ điều gì?Lời giải chi tiếtP1 < P chứng tỏ chất...
Đề bàiHãy chọn từ thích hợp cho chỗ trống trong kết luận sau:Kết luận: Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ........Phương pháp giải - Xem chi tiếtLời giải chi tiếtMột vật...
Đề bàiHãy chứng minh rằng thí nghiệm ở hình 10.3 chứng tỏ dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác - si - mét nêu trên là đúng.Lời giải chi tiếtKhi nhúng vật nặng chìm trong bình tràn, nước...
Đề bàiHãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài."Khi kéo nước từ dưới giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước (H.10.1). Tại sao?" Phương pháp giải -...
Đề bàiMột thỏi nhôm và một thỏi thép có cùng thể tích được nhúng chìm vào trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác - si - mét lớn hơn?Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông thức tính lực đẩy...
Đề bàiHai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào trong nước, một thỏi được nhúng chìm vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn?Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông...
Đề bàiHãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác - si - mét.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông thức...