Bài 10. Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng


Bài 10.1. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?A. Lực kế là dụng cụ dùng đế đo khối lượng.B. Cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo trọng lượng.c. Lực kế là dụng cụ dùng để đo cả trọng...
Bài 10.2. Tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống.a) Một ôtô tải có khối lượng 28 tấn sẽ nặng............... niu-tơn. (H.10.1a)b) 20 thếp giấy nặng 18,4 niu-tơn. Mỗi thếp giấy sẽ có khối lượng................ gam.c) Một...
Bài 10.3. Đánh dấu X vào những ý đúng trong các câu sau:Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ (H.10.2)a)   - Cân chỉ trọng lượng của túi đường.      -  Cân chỉ khối lượng của túi đường.b)  ...
Bài 10.4. Từ nào trong dấu ngoặc là từ đúng?a)   Khi cân hàng hóa đem theo người lên máy bay thì ta quan tâm đến (trọng lượng, khối lượng, thể tích) của hàng hóa.b)   Khi cân một túi kẹo thì...
Bài 10.5. Hãy đặt một câu trong đó dùng đủ cả 4 từ: trọng lượng, khối lượng, lực kế, cân.Trả lời:Đặt câu: Dùng lực kế ta cân được trọng lượng của một vật từ đó có thế suy ra được...
Bài 10.6*. Lực kế lò xo dùng trong trường học có thang chia độ theo đơn vị niu-tơn. Nhưng lực kế lò xo mà người đi chợ mua hàng thường đem theo lại có thang chia độ theo đơn vị...
Bài 10.8. Hãy chỉ ra câu mà em cho là không đúng.A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi.B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên...
Bài 10.7. Dùng những cụm từ thích hợp trong khung để điền vào những chỗ trống trong các câu dưới đây:- vài phần mười niu-tơn- vài niu-tơn- vài trăm niu-tơn- vài trăm nghìn niu-tơna)  Để nén một lò xo giảm...
Bài 10. 11. Một cặp sách có trọng lượng 35N thì có khối lượng bao nhiêu gam?A. 3,5g.              B. 35g.                    c. 350g.                  D. 3.500g.Trả lời:Chọn DDo P  = 10m nên \(m = {P \over {10}} = {{35} \over {10}} =...
10.12. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải.1. Khi ta đem cân một vật là ta muốn biếta) phải dùng cân tiểu li.2. Về thực chất, khi cân một vật làb) ta chỉ...
10.13. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải.1. Một chiếc xe tải có khối lượng 3 tấn thì có trọng lượnga) nhỏ hơn 10 một chút.2. Nếu tính chính xác, trọng lượng...
Bài 10.9. Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng:A. Cân và thước.                             B. Lực kế và thước,C. Cân và bình chia độ.                    D. Lực kế và bình chia độ.Trả lời:Chọn DMuốn đo thể...
Bài 10.10. Một quyển vở có khối lượng 80g thì có trọng lượng bao nhiêu niu-tơn?A. 0,08N.                B. 0,8N.             C. 8N                  D. 80N.Trả lời:Chọn BTa có \(P=...
Bài 10.14. Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là ∆l1 = 3cm. Nếu lần lượt treo vào lực kế các vật có khôi lượng m2 =...
Bài 10.15*. Một lò xo có độ dài ban đầu là lo = 20cm. Gọi l(cm) là độ dài của lò xo khi được treo các quả cân có khối lượng m(g). Bảng dưới đây cho ta các giá trị...