Bài 10. Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng


Đề bàiKhi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? tại sao phải cầm như thế?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Trọng lực là lực hút của Trái Đất.- Trọng lực có phương thẳng đứng và...
Đề bàiHãy tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1).........N.b) Một quả cân có khối lượng (2)........ g thì có trong...
Đề bàiHãy giải thích vì sao trên các "cân bỏ túi" bán ở ngoài phố ngưới ta không chia độ theo đơn vị niuton mà lại chia độ theo đơn vị kilôgam? Thực chất các "cân bỏ túi" là dụng...
Đề bàiVề nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó.Lời giải chi tiếtDựa trên kiến thức đã học, học sinh tự tìm hiểu làm ở nhà.
Đề bàiMột xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu niutơn?Phương pháp giải - Xem chi tiếtHệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật: P = 10mTrong đó: P là trọng...
1.  Lực kế là dụng cụ dụng cụ dùng để đo lực.2. Cách đo lực bằng lực kế- Ước lượng cường độ lực cần đo.- Chọn lực kế có GHD và ĐCNN thích hợp.- Đối với lực kế lò xo,...
Đề bàiDùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:Lực kế (1).......... một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái (2).............Kim chỉ thi chạy trên...
Đề bàiHãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em.Lời giải chi tiếtHọc sinh nghiên cứu lực kế mà nhóm có trên lớp để trả lời. 
Đề bàiDùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:  Thọat tiên phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1).............
Đề bàiHãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa vật lí 6. So sánh kết quả với các bạn trong nhóm.Lời giải chi tiếtHọc sinh thực hành và so sánh kết quả với các bạn.