Bài 10: Một số muối quan trọng


Có những muối sau:A. CuSO4 ;                  B. NaCl;                     C. MgCO3 ;                   D. ZnSO4...
Trộn hai dung dịch A với dung dịch B được dung dịch NaCl. Hãy cho biết 3 cặp dung dịch A, B thoả mãn điều kiện trên. Minh hoạ cho câu trả lời bằng các phương trình hoá học.Trả lời...
Có ba chất rắn màu trắng đựng trong 3 lọ riêng biệt không nhãn là: Na2C03, NaCl, hỗn hợp NaCl và Na2C03.Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học.Trình bày cách tiến hành và viết...
Biết 5 gam hỗn hợp 2 muối là Na2C03 và NaCl tác dựng vừa đủ với 20 ml dung dịch HCl, thu được 448 ml khí (đktc).a)  Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.b)  Tính khối lượng...
Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm Na2C03 và Na2S04 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thấy tạo ra a gam kết tủa. Cho a gam kết tủa trên tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít...