Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1.  Buổi đầu của thời đại dựng nước, tương ứng với thời văn hoá Phùng Nguyên - Hoa Lộc, có niên đại cách ngày nay khoảngA....
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào các ô  trước các câu sau1.  Trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá,... là phương thức kiếm sống chính của con người thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc.2....
Bài tập 3. Những dấu hiệu nào chứng tỏ trình độ sản xuất của người thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc đã tiến bộ hơn so với người thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long?Trả lời  -  Chế tác...
Bài tập 4. Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa quan trọng như thế nào?Trả lời  -  Phát minh ra thuật luyện kim con người đã tìm ra được nguyên liệu chế tạo công cụ vừa tốt hơn,...
Bài tập 5: Theo em, sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng ra sao:Trả lời  -  Phát minh ra nghề nông trồng lúa nước có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống con người,...