Bài 10. Nông nghiệp


Dựa vào hình 1. em hãy: Kể tên một số cây trồng ở nước ta.GỢI Ý LÀM BÀIMột số cây trồng ở nước ta là: lúa, cây ăn quả, cà phê, chè, cao su,...
Dựa vào hình 1. em hãy: Cho biết loại cây nào được trồng nhiều hơn cả?GỢI Ý LÀM BÀILoại cây nào được trồng nhiều hơn cả là cây lúa. 
Em hãy quan sát hình 1. cho biết lúa gạo, cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su,...) được trồng chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên hay đồng bằng.GỢI Ý LÀM BÀILúa gạo, cây công nghiệp...
Em hãy kể tên một số vật nuôi ở nước ta.GỢI Ý LÀM BÀIMột số vật nuôi ở nước ta là: trau, bò, lợn, gà...
Hãy kể một số loại cây trồng ở nước ta. Loại cây nào được trồng nhiều nhất?GỢI Ý LÀM BÀI– Tên một số cây trồng ở nước ta như lúa, cao su, cà phê, chè, cây ăn quả…– Cây lúa...