Bài 10. Photpho


A. Kiến thức trọng tâm:1. Trong bảng tuần hoàn photpho ở ô thứ 15, nhóm VA, chu kì 3.Cấu hình electron lớp ngoài cùng: 3s23p3.2. Photpho tạo thành hai dạng thù hình quan trọng: photpho trắng và photpho đỏ.Photpho trắng:...
Đề bàiNêu những điểm khác nhau về tính chất vật lí giữa P trắng và P đỏ. Trong điều kiện nào P trắng chuyển thành P đỏ và ngược lại? Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào trang 46 và...
Đề bàiLập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết trong các phản ứng này, P có tính khử hay tính oxi hóa:P + O2  → P2O5P + Cl2 → PCl3P + S → P2S3P + S →...
Đề bàiThí nghiệm ở hình 2.13 chứng minh khả năng bốc cháy khác nhau của P trắng và P đỏ. Hãy quan sát, mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Viết phương trình hóa học...
Đề bàiNêu những ứng dụng của photpho. Những ứng dụng đó xuất phát từ tính chất gì của photpho?Lời giải chi tiết* Ứng dụng của photpho:- Phần lớn photpho sản xuất ra được dùng để sản xuất axit photphoric, phần...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.b)...