Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng


Đề bàiVì sao nói quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng?Lời giải chi tiếtQuang hợp quyết định năng suất cây trồng: Người ta đã chứng minh được rằng: Quang hợp là quá trình cơ...
Đề bàiNêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng dựa trên những hiểu biết về quang hợp. Lời giải chi tiếtCác biện pháp nâng cao năng suất cây trồng trên quan diểm quang hợp:-  Tăng cường độ và hiệu...
Đề bàiVì sao nói tiềm năng năng suất cây trồng còn rất lớn?Lời giải chi tiếtNgười ta nói tiềm năng nâng cao năng suất cây trồng còn rất lớn vì:-  Trong thực tế sản xuất, người ta đã nghiên cứu...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Phần lớn các chất hữu cơ trong cây được tạo nên từ:A. H20.                                       ...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?A. Tận dụng được nồng độ C02. B. Tận dụng được ánh sáng cao.C. Nhu cầu nước thấp.D. Không có hô...