BÀI 10. THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (tiếp theo)


Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành nội dung kiến thức của bảng sau:ThànhphầnBiểu hiệnĐịa hìnhXâmthực    Bồi tụ    Sông ngòiMạnglưới    Lượng nước phù sa    Trả lời:Thành phầnBiểu hiệnĐịa hìnhXâm thựcXâm thực mạnh ở miền đồi núi- Trên các sườn dốc mất lớp phủ...
Dựa vào kiến thức đã học hoàn thành sơ đồ sau:  Trả lời: Ảnh hường của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Tới các hoạt động sản xuấtNông, lâm, ngư nghiệp: - Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa tạo điều...
Dựa vào kiến thức đã học hãy:- Nêu những biểu hiện của tính thất thường trong thời tiết, khí hậu nước ta.- Cho biết những hậu quả của tính thất thường trong thời tiết, khí hậu đối với sản xuất...