Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)


Đề bàiHãy điền nội dung thích hợp vào bảng để nêu rõ tính chất và đặc điểm của các thành phần tự nhiên.- Địa hình và đất:Địa hìnhĐất  - Sông ngòi và sinh vật:Sông ngòiSinh vật  Lời giải chi tiết- Địa hình...
Đề bàiDựa vào nội dung SGK Địa lí 12 và kiến thức đã học, hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây.Lời giải chi tiết
Đề bàiChúng ta cần làm gì để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có hiệu quả và phát triển bền vững?Lời giải chi tiết- Cần đa dạng hóa cây trồng vật nuôi.- Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, khắc...