Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn…


Chuẩn bị:- Dụng cụ vẽ.- Giấy vẽ.II.  Nội dung thực hành:Vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp (có thể dùng vật mẫu)III. Các bước thực hành- Bước 1: Chuẩn bị:Đọc và phân tích bản vẽ để hiểu rõ hình dáng, kích...