Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều


+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành:Bước 1: Quan sát, tìm hiểu các linh kiện trên mạch nguồn thực tế.Bước 2:.Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện trên.Bước 3: Cắm mạch thí nghiệm vào nguồn điện...