Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ c…


Đề bàiDựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.Tỉ lệ gieo trồng các nhóm câyCác nhóm câyNăm 1990Năm 2002Tổng số  Cây lương thực  Cây công...
Đề bàiDựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây.Lời giải chi tiếtVẽ biểu đồ:
Đề bàiDựa trên bảng số liệu đã tính, hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là sai:Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do:☐ Diện tích các nhóm cây đều tăng.☐ Diện tích cây...
Đề bàiDựa vào số liệu bảng 10.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.Lời giải chi tiếtVẽ biểu đồBiểu đồ thể hiện tốc...
Đề bàiHãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là sai.Đàn lợn tăng nhanh do:☐ Cơ sở thức ăn cho lợn được đảm bảo.☐ Lợn chỉ nuôi tập trung ở các trang trại.☐ Lợn là nguồn thực phẩm quan trọng.☐...
Đề bàiHãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là sai.Đàn trâu không tăng là do☐ Trâu nuôi chủ yếu lấy sức kéo☐ Việc sử dụng máy trong nông nghiệp tăng☐ Thiếu thức ăn cho trâu☐ Nuôi bò hiệu...