Bài 10 trang 178 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Người ta chia 179 củ khoai tây được chia thành chin nhóm căn cứ trên khối lượng của chúng (đơn vị gam). ta có bảng phân bố tần số sau đây: LớpTần số [10, 19]1 [20, 29]14 [30, 39]21 [40, 49]73 [50, 59]42 [60, 69]13 [70, 79]9 [80, 89]4 [90,...

  Người ta chia 179 củ khoai tây được chia thành chin nhóm căn cứ trên khối lượng của chúng (đơn vị gam). ta có bảng phân bố tần số sau đây:

  Lớp

  Tần số

  [10, 19]

  1

  [20, 29]

  14

  [30, 39]

  21

  [40, 49]

  73

  [50, 59]

  42

  [60, 69]

  13

  [70, 79]

  9

  [80, 89]

  4

  [90, 99]

  2

   

  N = 179

   

  Tính khối lượng trung bình của một của khoai tây. Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

  Đáp án

  Lớp

  Giá trị đại diện

  Tần số

  [10, 19]

  14,5

  1

  [20, 29]

  24,5

  14

  [30, 39]

  34,5

  21

  [40, 49]

  44,5

  73

  [50, 59]

  54,5

  42

  [60, 69]

  64,5

  13

  [70, 79]

  74,5

  9

  [80, 89]

  84,5

  4

  [90, 99]

  94,5

  2

   

   

  N = 179

  Từ đó, khối lượng trung bình của một củ khoai tây là: 

  \(\eqalign{
  & \overline x \approx 48,35g \cr
  & {s^2} \approx 194,64 \cr
  & s \approx 13,95 \cr} \)